Suomi tarvitsee lisää laillisia päihteitä

Yle uutisoi eilen pitkässä artikkelissaan kuinka usealla taholla on todettu hävityksi kieltolakiin pohjautuva huumeiden vastainen sota. Käyttö ei ole vähentynyt yhtään, vaikka rahaa tähän sotaan on käytetty 70-luvulta lähtien arviolta tuhat miljardia.

Itse aiemmin blogasin, että Suomessa poliisin arvion mukaan ammattirikolliset tekevät vuodessa arviolta 50 – 100 miljoonan euron tilin pelkästään kannabiksella. Uruguayn edellinen presidentti José Mujica ajoi vastaavassa tilanteessa kannabiksen laillistamista perustellen sen näin:

”Minä en pidä marihuanan polttamisesta. Mutta Uruguayssa on ainakin 150 000 ihmistä, jotka tekevät niin, enkä minä voi sille mitään. Vangeistamme joka kolmas on vankilassa huumeiden käytön vuoksi tai huumeisiin liittyvän rikoksen vuoksi. Siksi olemme päättäneet ottaa valtion valvontaan koko ketjun marihuanan tuottamisesta sen käyttämiseen. Näin anastamme markkinat järjestäytyneeltä rikollisuudelta valtion hallintaan.”

Tämän politiikan johdosta Uruguay päätti perustaa ”Narkon”, jonka toiminta perustuu hampun viljelijoiden ja käyttäjien rekisteröimiseen. Valtio saa tästä tuloja, joilla se pystyy sekä tekemään ennalta ehkäisevää valistustyötä että hoitamaan huumeriippuvaisia sen sijaan, että heidät laitettaisiin vankilaan.

Suomessa yhteiskunta ei saa kannabiksesta euroakaan tuloja, vaan sen maksettavaksi jää jo pelkästään oikeuslaitoksen puolelta kuluja muutama miljoona ja tuo summa kasvaa koko ajan. Viikko sitten uutisoitiin kuinka poliisilla on esitutkinnassa Turun seudulla 120 nuoren osalta huumausaineen käyttö- ja huumausainerikokset.

Itse kovasti toivoisin, että myös meillä pystyttäisiin siirtymään lainsäädännöllisesti tilanteeseen, jossa huumeiden käyttäminen ei olisi rikollista. Nykyinen tilanne, jossa 15-vuotias viedään koulusta käsiraudoissa putkaan pariksi päiväksi, ei voi jatkua tulevaisuudessa ellemme tietoisesti halua tehdä osasta nuoriamme H-merkinnällä ”syrjäytettyjä”: oman alan opiskelu tai siellä työskentely on estetty tällä merkinnällä.

Argumentti ”Suomi ei tarvitse enää yhtään lisää laillisia päihteitä” on jokseenkin kestämätön silloin, kun

 • kyseisiä päihteitä käytetään joka tapauksessa, olipa ne laillisia tai ei
 • laittomista päihteistä saatavat tulot menevät suoraan rikollisjärjestöille
 • kannabiksen käyttö tutkimusten mukaan vähentää alkoholin käyttöä (ja joka on päihteenä huomattavasti haitallisempi kuin kannabis)
 • huumeiden käyttö nähdään laillisena, ei terveydellisenä ongelmana ja käyttäjiä kohdellaan sen mukaisesti

Oikeasti Suomi ei tarvitse lisää laillisia tai laittomia päihteitä, mutta kun ei niistä eroonkaan päästä, niin olisi hyvä päästä siihen tilanteeseen, jossa niistä aiheutuvat haitat minimoitaisiin.


Jos tykkäsit, niin tuossa alla on noita sosiaalisen median nappeja. Ne on tehty painettavaksi.

Mainokset

Tasa-arvoinen aivopieru

Tämän päivän sosiaalisen median ”Nosta esiin aivopieru” -palkinnon pokkasi Mikael Jungner ”skooppaamalla”, että hänen entisen työpaikkansa uutistoiminnoista vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen oli esittänyt toimituskunnalle toiveen olla käyttämättä termiä ”tasa-arvoinen avioliittolaki” silloin, kun uutisoidaan kansalaisaloitteesta nro 192. Peruste tälle oli mitä ilmeisimmin, että ”tasa-arvoinen” on terminä positiivinen, eikä vastuullinen uutistoimitus voi tuoda esiin ambitioitaan, vaan sen on käytettävä uutisoinnissaan neutraalempia termejä. Tällaisia ovat esimerkiksi ”homo”, ”lesbo” tai ”sukupuolineutraali” yhdistettäessä termiin ”avioliittolaki”.

Hitusenhan siinä sitten kakkia ropeliin osui. Ja kieltämättä kyllähän se vähän itselläkin mieli nyrjähti (kiitos vaan kanssaihmiset retweeteistä, oma ennätys meni rikki).

Tätä pieni insinööri hetken aikaa pyöritteli päässään ja en vieläkään voi ymmärtää, että missä vaiheessa termistä ”tasa-arvoinen” on tullut positiivinen. Senhän pitäisi olla kaikessa toiminnassa neutraali perusarvo. Ja aika tärkeä vieläpä, kun se on YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistuksen ensimmäinen artikla:

”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”

Tasa-arvoisuuteen otti kantaa myös eräs israelilainen vapaustaistelija kauan aikaa sitten teesikokoelmassaan, joka tunnetaan nyttemmin nimellä Vuorisaarna:

”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat.”

Perjantaina 28.11.2014 eduskunta ei saa päätettäväkseen kansalaisaloitetta sukupuolineutraalista avioliittolaista. Sen sijaan silloin päätetään halutaanko Suomessa varmistaa, että kohtelemme kaikkia kansalaisiamme tasa-arvoisesti ja tasavertaisesti niin asenteissa kuin lain edessäkin. Tämä on yksi tärkeimmistä päätöksistämme koko itsenäisen Suomen olemassaolon aikana. Tässä kohdalla hyvin ymmärrän, että asiaa vastustavat haluavat pyyhkiä maton alle ajatuksen tasa-arvosta ja nostaa esiin ”hitusen” miedomman termin ”sukupuolineutraali avioliittolaki”

Vaan en voi mitenkään ymmärtää, että riippumattomana itseään mainostava Yleisradio ja sen päätoimittaja haluaa tietoisesti ohjata yleistä uutisointia ja mielipidettä siihen suuntaan, että tässä ei olisi kyseessä erittäin merkittävä ihmisoikeusrikkomus. Toivottavasti tähän joskus saadaan vastaus.


Poliittisen selkärangattomuuden pystin puolestaan luonnollisesti saa Perussuomalaisten Arja Juvonen, joka on kyllä sitä mieltä, että ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat tärkeä juttu myös avioliitossa, mutta ei niiden puolesta oikeasti kannata taistella. Ryhmäkuria ei Perussuomalaisilla ole ja jokainen saa vapaasti tehdä omat päätökset. Arja Juvonen päätti äänestää omantuntonsa mukaan ja jättäytyi pois äänestyksestä, jotta hänen varajäsenensä Mika Niikko pääsi äänestämään Soin… oman omantuntonsa mukaan.

Hienosti tehty, kukaan ei todellakaan epäile etteikö Arja jatkossakin uskaltaisi puolustaa omaa poliittista näkemystään tärkeissä asioissa. Häntä äänestäneet varmasti muistavat tämän ja kiittävät jatkossakin hyvin tehdystä työstä.

Päivitys 28.11.2014:

Arja Juvonen, arvostan teitä suuresti poliitikkona, joka uskaltaa rohkeasti olla omaa mieltä silloin, kun muiden näkemys on eri. Pyydän anteeksi, että epäilin teidän poliittista selkärankaanne.


Ja jos tykkäsit, niin tuossa alla on noita sosiaalisen median nappeja. Ne on tehty painettavaksi.

Kannabis ja yhteiskunnallinen keskustelu

tl;dr: Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen saadaan lisärahoitusta 500 000 000 euroa kymmenessä vuodessa laillistamalla kannabis.


Mikään päihde ei missään olosuhteissa kuulu alaikäisille. Tuo itsestäänselvyys lienee hyvä todeta tähän alkuun.


Yleistä

Kannabis on hampusta saatava lääke- ja huumausaine, jota käytetään Suomessa  pääsääntöisesti päihteenä [1], vaikka tutkimusten mukaan se on useaan tautiin ja niiden oireisiin helpotusta tuova lääke [2]. Pohdiskelen tässä kirjoituksessa kannabista enemmän viihdekäytön näkökulmasta sekä vertaan sen vaikutusta yhteiskuntaan suhteessa muihin päihteisiin (lähinnä alkoholiin). Lääkekäytön näkökulmasta kiinnostuneille suosittelen ensimmäiseksi tutustumaan CNN:lle asiantuntijana raportoivan tohtori Sanjay Guptan [3] dokumenttiin Weed 2 – Cannabis Madness [4].

Kannabis ja päihteet yleisesti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koostanut taulukon siitä kuinka voimakkaasti eri päihteet aiheuttavat riippuvuutta [5]. Aika usealle asiaan perehtymättömälle tulee yllätyksenä tieto, että kannabis on päihde, jonka addiktiopotentiaali (= kuinka helposti aine aiheuttaa riippuvuutta) on hyvin pieni. Pienempi kuin esimerkiksi kahvin (kofeiini). Kannabis on myös suun kautta nautituista huumeista vähiten vaarallisin [6]. Tappava annos olisi nauttia kannabista 680 kilogrammaa viidessätoista minuutissa [7].

Alkoholi

Alkoholi on Suomessa laillinen päihde. Alkoholin haittavaikutuksista kertoo Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan [8] näin:

 • Alkoholin vuodessa aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle (sisältäen myös välilliset kustannukset) arviolta 3,5 – 6 miljardia euroa
 • Alkoholin aiheuttamien sairauksien tai tapaturmien hoito vaatii yli 200 000 hoitopäivää sairaaloissa
 • Vuodessa noin 3000 ihmistä kuolee suoraan tai välillisesti alkoholin takia

Kannabis ja alkoholi

Vuonna 2011 Coloradon yliopistossa tehdyn tutkimuksen [9] mukaan lääkekannabiksen myynnin salliminen vähensi oluen kulutusta viisi prosenttia (ja pienensi alkoholista johtuneiden liikenneonnettomuuksien määrää yhdeksällä prosentilla). Jos tuo viiden prosentin oluen käytön väheneminen korreloisi suoraan alkoholin haittavaikutuksiin, niin Suomessa

 • Alkoholin vuodessa aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle (sisältäen myös välilliset kustannukset) pienenisivät arviolta 175 – 300 miljoonaa euroa
 • Alkoholin aiheuttamien sairauksien tai tapaturmien hoito pienenisi yli 10 000 hoitopäivällä sairaaloissa
 • Vuodessa noin 150 ihmistä ei kuolisi suoraan tai välillisesti alkoholin takia

Yhteiskunnallisesti olisi todella tärkeää tutkia voitaisiinko kannabiksen sallimisella vähentää alkoholin kulutusta. Kieltolaki ei sitä tehnyt [10], vaan itse asiassa pahensi ongelmaa.

Kannabis ja Colorado

Pinta-alaltaan ja väkimäärältään lähes Suomen kokoinen Colorado [11] nousi otsikoihin  viime vuonna, kun se päätti laillistaa kannabiksen kotikasvattamisen ja  myynnin viihdekäyttöön yli 21-vuotiaille [12].  Samassa yhteydessä pyydettiin äänestäjien hyväksyntää [13] kannabiksen verotuottojen korvamerkkaamisesta julkiselle koululaitokselle. Verotuloiksi arvioitiin vuodessa 70 miljoonaa dollaria ja josta koululaitokselle budjetoitiin suoraan 15% (enintään 40 miljoonaa dollaria). Neljän ensimmäisen kuukauden jälkeen ennustetta vuodessa tulevista verotuloista nostettiin 134 miljoonaan dollariin [14].

Kannabis ja suomalainen yhteiskunta nyt

Tällä hetkellä tutkijan arvion mukaan lähes miljoona suomalaista on kokeillut kannabista ja kotikasvattajia on tuhansia [15]. Vuodessa markkinoilla arvioidaan pyörivän kannabista  3500 – 7000 kiloa. 15 €/g hinnalla laskettuna tuo tarkoittaisi siis 52,5 – 105 miljoonan euron markkinaa. Ja jos arvio ”90 prosenttia tai enemmän on ammattilaisten tuomaa” pitää paikkansa, niin koti- ja ulkomainen ammattimainen rikollisuus saa tuloja 47,3 – 94,5 miljoonaa euroa. Vuodessa.

Tällä hetkellä suomalainen yhteiskunta ei saa kannabiksesta tuloja. Menoja puolestaan tulee suorina kustannuksina niin kannabiksen terveyshaittojen hoidosta kuin   oikeuslaitoksesta kannabiksen käyttörikosten käsittelyistä. Näiden osalta tarkkojen kustannusten kaivaminen oli vaikeaa, mutta esim. Dekriminalisointi-työryhmä [16] kertoi kannabiksen käyttörikosten kustannusten osalta näin:

Käytimme hyväksi tietoa Heini Kainulaisen tutkimuksesta, jossa hän arvioi kannabiksen osuudeksi huumausaineen käyttörikoksista 45 %. Tämän, tilastokeskuksen tilastojen sekä Ville Hinkkasen laskelmien perusteella voidaan esittää erilaisia arvioita. Saimme kuitenkin lukuja eri tavoin veivaamalla haarukaksi 2-10 miljoonaa euroa vuonna 2010.

Epäsuoria kustannuksia on vielä vaikeampi arvioida. Miten esimerkiksi lasketaan kustannukset, joka aiheutuvat esimerkiksi silloin, kun merkintä kannabiksen käyttörikoksesta estää opiskelupaikan vastaanottamisen. Tai kun se estää työskentelyn alalla, jonne yhteiskunta on maksanut useamman vuoden koulutuksen.

Yleisesti ottaen THL arvioi vuonna 2011 kaikkien huumeiden aiheuttamiksi julkisiksi haittakustannuksiksi 128 miljoonaa euroa [17]. Yhteiskunnalliset haittakustannukset olivat merkittävästi isommat muodostuen 230–320 miljoonan euron välittömistä ja 550–1 210 miljoonan euron välillisistä haittakustannuksista. Jälkimmäisen kategorian suurin yksittäinen kustannus oli menetetyn elämän arvo ennenaikaisen kuoleman johdosta. Tässä kohdalla olisi kiva tietää miksi vuonna 2013 Suomessa on yli viisi kertaa enemmän huumekuolemia kuin Alankomaissa [18] suhteutettuna väkilukuun. Jälkimmäinen on kuitenkin tunnettu sallivasta huumausaihepolitiikastaan. Pitäisikö meidän tiedostaa ongelma ja vaihtaa viesti ”Ei saa käyttää!” muodosta enemmänkin muotoon ”Näin käytät vastuullisesti huumeita.” Näin toimimme esimerkiksi alkoholin [19] kanssa.

Kannabis ja suomalainen yhteiskunta tulevaisuudessa

Miltä kuulostaisi yhteiskunta

 • jossa meitä aikuisia kieltämisen sijasta opastettaisiin vastuullisuuteen [20]
 • jossa kannabiksen vastuullinen viihdekäyttö olisi sallittua yli 21-vuotiaille aikuisille
 • jossa kannabiksen voisi joko kasvattaa tietyissä rajoissa kotona tai sen saisi ostettua Narkosta [21]
 • jossa edellä mainitusta paikasta ostetun kannabiksen THC-pitoisuus olisi laissa määritelty [22]
 • jossa kannabiksesta saatavat tulot menisivät yhteiskunnan käyttöön sen sijaan, että niillä rahoitettaisiin koti- ja ulkomaista ammattirikollisuutta

Kannabiksen kasvattamisesta ja myymisestä saaduista verotuloista voitaisiin korvamerkitä ensimmäiset 50 miljoonaa euroa per vuosi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tämä tarkoittaisi, että vuonna 2025 olisimme käyttäneet siihen aivan alussa mainitun puolen miljardin euron verran rahaa. Loput voisi käyttää vaikka koululaitokseen ja ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Jos verotulot täällä olisivat samaa luokkaa kuin Coloradossa, niin noista jälkimmäisistä kumpikin saisi 25 miljoonaa euroa vuodessa lisärahoitusta.

Samalla olisimme vähentäneet merkittävästi alkoholin käytöstä aiheutuneita suoria ja epäsuoria yhteiskunnallisia kustannuksia. Ja säästäneet muutaman ihmishengen. Tai itse asiassa aika monenkin.

Tällä hetkellä käydään väittelyä dekriminalisointi-kansalaisaloitteen [23] osalta siitä pitäisikö kannabiksen kotikasvattamisen ja hallussapidon rangaistavuus poistaa. Kyseessä ei siis ole laillistaminen, joka mahdollistaisi kaiken edellä kuvatun.

Rangaistavuuden poistaminen voisi olla luonteva askel otettavaksi. Toisaalta se vaikuttaa kovin vähäpätöiseltä asialta, jos katsoo kokonaiskuvaa ja sitä mitä muualla maailmalla tapahtuu lainsäädännöllisesti. Vähintäänkin meidän pitäisi alkaa käymään yhteiskunnallista keskustelua aiheesta asioiden oikeilla nimillä.


Mikään päihde ei missään olosuhteissa kuulu alaikäisille. Tuo itsestäänselvyys lienee hyvä todeta vielä tähän loppuun.


Lähteet ja viitteet

[1] Wikipedia – Kannabis
[2] Wikipedia – Lääkekannabis
[3] Wikipedia – Sanjay Gupta
[4] Weed 2 – Cannabis Madness
[5] THL – Päihteiden riippuvuus -vertailu
[6] American Scientist -The Toxicity of Recreational Drugs
[7] What is the lethal dose of marijuana?
[8] Helsingin Sanomat – Alkoholihaitat maksavat miljardeja
[9] New Study Shows Legalization of Medical Marijuana Reduces Alcohol Consumption and Traffic Deaths
[10] Wikipedia – Kieltolaki (Suomi), seuraukset
[11] Wikipedia – Colorado
[12] Wikipedia – Drug policy of Colorado, Recreational
[13] Proposition AA – Retail Marijuana Taxes
[14] Huffington Post – Colorado Collects More Than $20 Million From Marijuana Sales
[15] Yle -Tutkija: Kannabista kokeillut lähes miljoona suomalaista, kotikasvattajia tuhansia
[16] Dekriminalisointi-työryhmä
[17] Terveyden ja hyvinnoinnin laitos – Huumetilanne Suomessa 2011
[18] Euroopan huumeraportti 2013
[19] Alko – Alkoholi ja terveys
[20] 7 Tips for teaching your child responsibility
[21] Helsingin Sanomat – Mitro Repo ehdottaa valtiolle huumemonopolia Oy Narko Ab:tä
[22] Wikipedia – Alkoholijuoma, Suomen lainsäädäntö
[23] Kansalaisaloite – Kannabiksen dekriminalisointi

”Kannabis ja yhteiskunnallinen keskustelu”, jonka tekijä on Anssi Ylönen, on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -käyttöluvalla.


Ja jos tykkäsit, niin tuossa alla on noita sosiaalisen median nappeja. Ne on tehty painettavaksi.

Viikon SoMellakka ja yleisen oikeustajun koettelua

Viikon SoMellakan käynnisti Aki Nylund kertomuksellaan kuinka poliisi takavarikoi hänen 10-vuotiaan tyttärensä Nalle Puh -kannettavan, koska koneellaan ilman valvontaa ollut tytär oli yrittänyt ladata Chisun tuoreen levyn laittomasti. Ja tuosta kertomuksesta se myllytys sitten alkoi.

Iltalehden uutiseen oli mukaan saatu Chisun Facebookista napattu kommentti ”En halua haastaa fanejani oikeuteen”. TTVK:n Antti Kotilainen ei puolestaan osannut tarkemmin sanoa mistä 600 euron korvausvaatimus koostuu.

Yksi yö nukuttiin, ja sitten saatiinkin jo enemmän analyysiä asiasta. Tietokone-lehden blogaajista Ville Oksanen jätti avoimen kirjeen Chisulle, jossa hän ehdotti artistille, että tämä irtisanoutuisi sekä levy-yhtiönsä että TTVK:n tekemisistä. Samassa yhteydessä Ville toi esiin nykyisen tekijänoikeuslain ongelmia. Hitusen provosoivammalla kirjoituksella oli liikenteessä Ossi Mäntylähti, jonka mukaan kiristäjä vaanii pikkutyttöjä netissä. Hänen mukaansa ”kotietsinnät ja laitetakavarikot yhden CD-levyn kopioinnista eivät ole missään tapauksessa perusteltavissa”. Ja ”vaikka tässä tapauksessa toimittaisiinkin lain kirjaimen puitteissa, kolmasluokkalaisten tyttöjen käräyttely on tekijänoikeuksia omistavien yhtiöiden etujärjestöltä harvinaisen törkeää ja tökeröä toimintaa.” Helsingin Sanomat puolestaan analysoi, että ”tapaus on käyttäjän iän vuoksi harvinainen. Se on myös nolo TTVK:lle ja poliisille, koska se linkittää heidät suoraan pikkutytön kiusaamiseen.

Joka tapauksessa Chisu taustajoukkoineen ajoi hankalaan PR-miinaan TTVK:n toimien takia. Chisun taustatiimin kautta tullut levy-yhtiön toive artistin rauhaan jättämisestä on toki kaunis, mutta nyt ollaan tilanteessa, jossa vahinko on jo tapahtunut ja asiassa pitäisi tulla selkeitä kannanottoja eikä pään laittamista pensaaseen. TorrentFreakin kautta uutinen nousi yhteisöpalvelu Redditin etusivulle ykkösuutiseksi, jolloin näkyvyyttä on tullut muutamalle miljoonalle ihmiselle tänään. Maija Vilkkumaa luultavasti pohtii tänä iltana hiljaa peiton alla, että se yksi Facebook-kommentti olisi kannattanut jättää kirjoittamatta.

Joka tapauksessa SoMellakka tekijänoikeuslaista ja sen ongelmakohdista on ryöpsähtänyt kuin Talvivaaran patoallas: paskaa on kaikkialla ja jokaisella on asiasta mielipide. Oma mielipiteeni on, että meillä on ongelma, jos lapsen laittomasta levyn lataamisesta tulee isompi rangaistus kuin siitä, jos sama lapsi olisi ajanut kännissä lähimpään Prismaan ja varastanut levyn fyysisesti sieltä.

EDIT:

Kuinka vaikeaa se ”warettaminen” sitten on? Asenna Opera-selain (jossa on sisäinen tuki bittorrent latauksille), googlaa ”chisu kun valaistun mp3” ja avaa ensimmäisestä osumasta linkki ”Get this torrent”. Pitäisikö 9-vuotiaan ymmärtää tässä kohdalla seuraukset, jos tuota linkkiä klikkaa?

Miltä nyt tuntuu?

Äänten lasku alkaa kymmenen tunnin kuluttua. Ja rehellisesti täytyy tunnustaa, että nyt jännittää.

Se, että pääseekö läpi vai ei jännittää vähäsen. Huomattavan paljon enemmän on alkanut jännittää se, että jos pääsen lävitse, niin pystynkö vastaamaan niihin odotuksiin, joita olen itselleni asettanut juteltuani teidän kanssa, jotka olette kertoneet äänestäneenne/tulevanne äänestämään minua. Onneksi kyseessä on se positiivinen jännityksen vire, jonka jokainen lavalla esiripun takana seisonut tunnistaa kuunnellessaan toiselta puolelta kuuluvaa yleisön sorinaa ennen esitystä.

Joka tapauksessa jo ehdokkaana oleminen on ollut erittäin antoisa kokemus. Olen kuullut kuinka huonossa jamassa vanhusten huolto on Jyväskylässä(kin), oppinut turpeen vaikutuksesta Saarijärven vesistöihin käytännön tasolla ja käynyt antoisan keskustelun siitä kuinka pakolaisen hiilijalanjälki on paljon pienempi silloin, kun pakolainen on Afganista kuin silloin, kun hän on muuttanut Suomeen. Jokainen keskustelu on laajentanut omaa ymmärrystä siitä, että mitä ympärillämme tapahtuu, millaisia ongelmia meillä on ja mitä mahdollisesti eri asioille voisi tehdä. Ja paljon muuta.

Lähden nyt itse äänestämään, toivottavasti matkalla ja paikan päällä tulee paljon tuttuja vastaan. Lupaan kuunnella myös tämän päivän jälkeenkin ja osallistua antoisiin keskusteluihin.

”Ihan ensimmäiseksi haluaisin kiittää…”

Eilen alkoi ennakkoäänestys. Tämän huomasi viimeistään siitä, että tuttavapiiristä tuli muutama viesti ”Ai, sä oot ehdokkaana. En tiennyt ennen kuin naamasi pomppasi vastaan vaalikoneessa ja oltiin aika monesta asiasta samaa mieltä. Taisin siis löytää ehdokkaani.”  Kiitos näistä viesteistä, lämmittää kivasti mieltä.

Eikä myöskään hassummalta tuntunut se, että Ylen vaalikone kertoi vaimolle, että kotoa löytyvä insinööri on eniten ehdokkaista samaa mieltä hänen kanssaan. ”Eikö olekin hieno juttu?” kysymykseen vastasin perinteisen ”Kyllä, rakkaani.” vastauksen. 😉

Eli kipin kapin kaikki äänestämään joko ennakkoon 17. – 23.10. välisenä aikana. Ja viimeistään 28.10. jokainen on valinnut mielestään parhaan kandidaatin ajamaan yhteisiä asioitamme ja käy täyttämässä kansalaisvelvollisuutensa. Jos numero (*köh*, 304) ei ole vielä tiedossa, niin suurin osa ehdokkaista löytyy vaalikoneista.

https://vaalikone.yle.fi/

http://www.mtv3.fi/vaalikone/

http://www.ksml.fi/erikoissivut/kuntavaalit/vaalikone/jyvaskyla/

Luetaan kuin Piru Raamattua rivien välistä

Päiväkahvi meinäsi mennä melkein väärään kurkkuun, kun huomasin Vesa Hackin blogauksen Helsingin vihreät pilkkaavat perussuomalaisten ulkonäköä. Ei kai me nyt sellaista?

Vesan blogauksen sisältö oli Perälän Erkin Katso, ihminen -kirjoituksen analysointi ja lainaaminen pienimuotoisesti oman tekstin sekaan. Ja kieltämättä nuo lainatut kohdat antoivat ymmärtää, että Erkki oli päättänyt suorastaan kenoilla. Tämä tuli hyvin selvästi ilmi myös Vesan blogin kommenteista, joita oli kertynyt jo iso kasa.

Luin vasta tässä kohdalla Erkin blogin ensimmäistä kertaa. Sitten luin sen toisen kerran. Ja sen jälkeen aloin pohtimaan, että mitäs ihmettä.

 • ”Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että perussuomalaisten, sen paremmin kuin muidenkaan puolueiden, kunnallisvaaliehdokkaiden poliittisia avauksia ruoditaan tai asetetaan naurunalaisiksi. Se kuuluu politiikkaan.”
 • ”Mutta Per-Looksin pilkka ei kohdistukaan poliittisiin sisältöihin. Kuvissa esiintyvien ihmisten ainoa julkilausuttu identiteetti on perussuomalaisuus.”
 • ”Korniuden uhallakin haastan jokaisen katsomaan kutakin naureskelun kohdetta viiden sekunnin ajan silmiin, hassun kampauksen tai hatun taakse, ja pohtimaan, minkälainen ihminen sieltä katsoo takaisin.”

Jonkun verran harmittaa se, että Vesa (tietoisesti?) katsoo maailmaa toisenlaisesta näkövinkkelistä kuin minä ja saa tuosta haettua vinoiluvinkkelin perussuomalaisia kohtaan.

Paljon enemmän harmittaa se, että vastaan ei ole tullut meistä ”kukkahattuisista” vihreistä kasattua vastaavaa potrettikokoelmaa kuin Per Looks ja että joku sanoisi ”Korniuden uhallakin haastan jokaisen katsomaan kutakin naureskelun kohdetta viiden sekunnin ajan silmiin, hassun kampauksen tai hatun taakse, ja pohtimaan, minkälainen ihminen sieltä katsoo takaisin.” Haluaisiko joku ottaa haasteen vastaan?

Lopuksi toinen tarina intternetin syövereistä, joka sai ainakin oman mielen iloiseksi: Reddit Users Attempt to Shame Sikh Woman, Get Righteously Schooled.